Polityka prywatności

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LangHub Grzegorz Płomiński z siedzibą pod adresem ul. Stefana Okrzei 23, lok. 49, 03-715 Warszawa.

Kontakt

 • adres: LangHub Grzegorz Płomiński, ul. Stefana Okrzei 23, lok. 49, 03-715 Warszawa;
 • e-mail: info@langhub.eu;
 • telefon (kom.): (0048) 512 260 939.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Przechowywane dane

Do przechowywanych przez Administratora danych zalicza się:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres (miejsce, w którym odbywają się zajęcia);
 • adres zamieszkania (tylko w przypadku umowy z osobą fizyczną);
 • numer i seria dowodu osobistego (tylko w przypadku umowy z osobą fizyczną);
 • PESEL (tylko w przypadku umowy z osobą fizyczną).

Cel wykorzystania danych

Państwa dane są przez nas przechowywane i wykorzystywane z godnie z prawem w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania umowy, tj. rejestracji uczestników kursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. przepisy podatkowe (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przechowywania danych w celach archiwalnych, polegające na zachowaniu historii współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f);
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas wykorzystywania danych

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas trwania umowy;
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
 • czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • czas do momentu wycofania zgody.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te używane są głównie w celach statystycznych oraz reklamowych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Polityka plików cookies Rozumiem