Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO — Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (General Data Protection Regulation, GDPR))

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Płomiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LangHub Grzegorz Płomiński z siedzibą pod adresem ul. Stefana Okrzei 23, lok. 49, 03-715 Warszawa, NIP 7722337379.

Dane kontaktowe administratora

 • adres: LangHub Grzegorz Płomiński, ul. Stefana Okrzei 23, lok. 49, 03-715 Warszawa;
 • e-mail: administrator@langhub.eu;
 • telefon kom.: +48 512 260 939.

Przechowywane dane

Administrator będzie przetwarzał na podstawie umowy dane w postaci:

 • imion i nazwisk;
 • daty urodzenia;
 • adresu lub adresów e-mail;
 • numeru lub numerów telefonów;
 • adresu lub adresów (zamieszkania, siedziby firmy, rozliczeniowych, itp.);
 • numeru PESEL;
 • numeru i serii dowodu osobistego;
 • numeru NIP;
 • informacji o płatnościach dokonanych na rzecz uczestnika lub uczestników;
 • informacji o zajęciach (obecności, odwołania, odrabiania, grupy, oceny, uwagi);
 • innych danych podawanych dobrowolnie przez Zamawiającego, uczestników zajęć lub pracowników Zamawiającego Administratorowi lub osobom, z którymi Administrator współpracuje.

Powyższe dane mogą dotyczyć uczestników zajęć (w tym dzieci), rodziców lub opiekunów prawnych oraz przedstawicieli lub właścicieli firm i ich pracowników.

Cel wykorzystania danych

Państwa dane są przechowywane i wykorzystywane z godnie z prawem w następujących celach:

 • komunikacji z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane przez Państwa przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, telefonicznie, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zawarcia i wykonania umowy, tj. rejestracji uczestników kursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przechowywania danych w celach archiwalnych, polegające na zachowaniu historii współpracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach, itp. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administrowania i zarządzania stroną internetową i grupami na platformach społecznościowych, komunikacji z Państwem, kierowania do Państwa treści marketingowych w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych.

Czas wykorzystywania danych

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy;
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
 • czas do momentu wycofania zgody.

Odbiorca danych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są:

 • firmie hostingowej;
 • firmie informatycznej zarządzającej stroną internetową;
 • firmie świadczącej usługi związane z zarządzaniem szkoły językowej;
 • firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe;
 • firmie udostępniającej program do faktur;
 • firmie świadczącej usługi chmurowe;
 • platformom dostarczającym oprogramowanie do wideokonferencji;
 • firmie świadczącej usługi newslettera;
 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom, aby mogli wykonywać swoje obowiązki;
 • platformom edukacyjnym, szkoleniowym lub e-learningowym;
 • prawnikom, kancelariom prawniczym i windykatorom;
 • kurierom lub operatorom pocztowym;
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami; bankom.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Do pobrania

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te używane są głównie w celach statystycznych oraz reklamowych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Polityka plików cookies Rozumiem
arrow_upward